Lucian Roşca

Foto Lucian Roşca

Lucian Emil Roșca (n. 1969, Sibiu) este profesor habilitat la Facultatea de Muzică și Teatru de la Universitatea de Vest din Timișoara, unde predă disciplinele de Folclor, Stilistica și interpretarea folclorului muzical și, la nivel de doctorat, Structuri și elemente de construcție în armonia modală. 

Încă din anii studenției a realizat primele cercetări și culegeri personale de folclor muzical din Transilvania, pe seama cărora a participat la numeroase conferințe naționale și internaționale, a publicat mai multe studii și articole și a pregătit teza de doctorat Tipologia repertoriului instrumental de Joc pentru Vioară din Câmpia Transilvaniei. Particularităţi stilistico-structurale (Universitatea Națională de Muzică București). 

Autor a cinci volume de autor, este interesat de istoria muzicilor tradiționale şi a arhivelor muzicale folclorice, de studiile de comparatistică muzicală, precum și de conservarea prin transciere/notaţie a textelor folclorice. De asemenea, se preocupă și de valorificarea artistică a muzicilor tradiționale. 

Este membru al unor colective redacționale, organizator și moderator al unor reuniuni științifice de muzicologie și etnomuzicologie. Participă periodic în juriile festivalurilor de muzică folclorică și țară și din regiune. 

CV Lucian Roşca Înapoi