FOODie

Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate (FOODie, 569PED/2020) este un proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în cadrul subprogramului 2.1. „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare Proiect Experimental Demonstrativ”, din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2105-2020, PN III.

Având un buget total de 590.479 lei și un interval de implementare de 25 de luni, proiectul a reunit, într-o echipă complexă condusă de Prof. univ. Otilia Hedeșan, cercetători, postdoctoranzi și doctoranzi de formații diverse (etnologi, antropologi, lingviști, literați, istorici, informaticieni) din patru instituții: Universitatea de Vest din Timișoara (CO), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (P1), Academia Română, Filiala Cluj-Napoca (P 2) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Proiectul își propune agregarea a două platforme web anterior create (www.hera.uvt.ro și www.ecultfood.ub.ro), completate cu noi resurse obținute prin organizarea, selectarea, interpretarea și editarea documentelor produse în urma cercetărilor de teren focusate pe problematica hranei, derulate în localități din toate regiunile României (cu etnici români și aparținând grupurilor minoritare), dar și la populațiile istorice românești din afara granițelor actuale ale țării. Colecția digitală a patrimoniului alimentar românesc (FOODie) face accesibile în rândul cercetătorilor din varii domenii, dar și al publicului larg o serie de resurse digitale (filme, fotografii, fișe de descriere) despre: feluri de mâncare considerate reprezentative pentru anumite comunități, practici și tradiții culinare, oameni cu competențe narative în acest domeniu, structurile vieții cotidiene de astăzi și odinioară, aspecte ce țin de memoria familială ori de istoria unor comunități.

Proiectul s-a derulat în trei etape, corespunzătoare fiecăruia dintre cei trei ani de implementare. 

Prima etapă, Digitizarea patrimoniului alimentar românesc - aspecte metodologice, implementată în 2020, a implicat în principal definirea contextelor metodologice în baza cărora s-au derulat activitățile de cercetare care au urmat. Dintre rezultatele acestei etape menționăm : întâlniri de lucru online, șase lucrări prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale, un articol publicat, un ghid de interviu și un catalog digital.

Cea de-a doua etapă, Extinderea bazelor documentare ale patrimoniului alimentar românesc, implementată în 2021, a presupus în primul rând extinderea bazei documentare existente cu privire la patrimoniul alimentar prin derularea unor campanii de cercetare de teren. În mod complementar, echipa de proiect a extins baza documentară cu privire la patrimoniul alimentar și printr-o acțiune de digitalizare a unor documente despre patrimoniul alimentar rezultate din cercetări anterioare (anchetele B.P. Hasdeu, Sextil Pușcariu, Ion Mușlea) și a procesat și interpretat datele rezultate din anchetele de teren și cele de arhivă. La finalul acestei etape, proiectul FOODie a numărat nouă articole ISI acceptate spre publicare; trei articole BDI publicate; șase articole BDI acceptate spre publicare, trei capitole de carte publicate; 32 de comunicări în cadrul unor manifestări științifice; trei paneluri tematice organizate în cadrul unor conferințe și 18 campanii de cercetare de teren derulate.

Ultima etapă de implementare (2022), Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate, a fost dedicată îndeosebi interpretării și procesării datelor rezultate din anchetele de teren și arhivă (digitizare) și accesibilizării acestor resurse create în vederea transferului de cunoaștere către societate. Dintre rezultatele celei de-a treia etape, menționăm : două volume; un articol ISI acceptat spre publicare; patru articole BDI publicate, un capitol de carte publicat; 38 de participări la manifestări științifice; trei paneluri organizate în cadrul unor conferințe; un workshop privind transferul cunoașterii către societate, extinderea și interconectarea celor două platforme.

Colecția digitală a patrimoniului alimentar românesc (FOODie):

Bardari (Republica Moldova)   Băile Tușnad (HR)   Bârgăuani (NT)  Boinești (SM)   Cajvana (SV)   C. A. Rosetti (TL)   Casimcea (TL)   Ciumârna (SV)  Condrătești (Republica Moldova  Drăguș (BV)  Focșani (VR)  Fundu Moldovei (SV)   Gâmzovo (Bulgaria)   Grăjdeni (VS)   Huruiești (BC)   Izvoarele (TL)   Jagubița / Žagubica (Serbia)   Ludișor (BV)   Mălini (SV)   Moara (SV)   Nădlac (AR)   Rășinari (SB)   Războieni (TL)   Susag (AR)   Șanț (BN)   Tulcea (TL)   Turnișor (SB)

Alte resurse: FOODie  eCULT-FOODie  Povestitori despre hrană

Înapoi