HerA

Local Heritage for Active Tourism in Banat (HerA, eMS RORS 20), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia

Cu un buget total de 372.411 euro și o perioadă de implementare de 18 luni (mai 2017 – noiembrie 2018), proiectul a urmărit, în principal, să răspundă nevoii de definire și dezvoltare de produse turistice inovatoare pentru a asigura promovarea în comun a patrimoniului transfrontalier și creșterea atractivității ofertei turistice. În acest sens, cercetările anterioare derulate de reprezentanții Universității de Vest din Timișoara au fost completate prin noi incursiuni în teren în vederea completării bazei de date referitoare la resursa patrimonială culturală pe care comunitățile locale o resimt ca una identitară și care poate deveni punct de plecare pentru dezvoltarea de produse turistice inovative pentru regiunea transfrontalieră și pe care echipa de proiect le-a dezvoltat: ghidul tematic Banatul în 10 feluri, Calendarul manifestărilor etno din Banat, o carte de bucate, 11 spoturi de prezentare turistică și platforma interactivă hera. În plus, au fost organizate o seri de evenimente de intervenție comunitară, cu implicarea unor antreprenori cu rol în dezvoltarea produselor și serviciilor turistice (meșteșugari, bucătari etc.), sectorul privat (agenții turistice, proprietari de restaurante etc.), sectorul public (autorități publice, instituții publice din comunități etc.); Reprezentanți ai Asociației Femeilor,  cercetători, referenți culturali, turiști, voluntarii implicați. Activitățile proiectului derulate în anul 2018 s-au desfășurat sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural, fiind activități care au mizat pe dezbaterea problematicilor patrimoniului cultural imaterial și vizând, in linia declarațiilor de intenții ale Consiliului Europei „obiectivul (…) de a contribui la declanșarea unei schimbări reale în modul în care ne apreciem, ne protejăm și ne promovăm patrimoniul, astfel încât Anul european să aducă beneficii pe termen lung cetățenilor”.

Banat în 10 feluri

Facebook

Înapoi