PAN

Educational and Networking Tools on development of Authentic Performance for professional integration (PAN eMS RORS 215, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia. 

Proiectul implementat în perioada mai 2019 și mai 2020 a răspuns nevoilor comunităților de a-și salvgarda patrimonial cultural local, în contextul noilor politici ale Uniunii Europene legate de a susține dezvoltarea industriilor culturale locale. 

Prin mijloace educaționale și prin valorizarea celor mai bune practici la nivel local, acest proiect a creat o rețea transfrontalieră de salvgardare și de promovare a muzicii tradiționale autentice. Ținând cont de provocările actuale generate de schimbările de natură socială din aria culturală Banat, proiectul continuă preocupările centrului de cercetare RHeA pentru patrimoniul cultural și se concentrează asupra problemelor legate de integrarea profesională a performerilor muzicii tradiționale autentice în industriile culturale. 

Prin activitățile sale, proiectul identifică și oferă vizibilitate celor mai bune practici legate de transmiterea și performarea muzicii tradiționale din Banat, ținând cont de specificul acestei regiuni în care comunități aparținând unor etnii diverse împărtășesc același trecut istoric și aceleași tradiții. 

Platforma digitală creată în proiect arhivează și promovează patrimonial cultural local, asigurând prin activități educaționale transferul acestuia către generațiile tinere, încurajând integrarea profesională a celor care dețin talentul și abilitatea de a performa și de a transmite altora tradiția muzicală autentică.

 

Înapoi