Arhiva de Folclor

Lista filmelor și lista lucrărilor de licență se pot consulta la cerere, transmisă la adresa rhea@e-uvt.ro

Alte materiale ale centrului RheA se pot găsi pe site-ul HerA, https://hera.uvt.ro/